Juls Tag Archive

Free
Lyrics

Lyrics of Sister Girl by Juls ft Wande Coal

Intro Juls baby Loke Umpara yas Steno One leg Bustila fieyears Hola ti na ta ri mi Bustina sa ri my way Actimiji Jesus into malay Astu na...

Lyrics, Music

Download mp3
Free

Afrobeats, Music

Sister Girl by Juls ft Wande Coal

British-Ghanaian DJ and record producer, Juls premieres his much anticipated single dubbed “Sister Girl”,...